Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 324E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GID 222 MIN DD
veya GID 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gıda kaynaklı hastalıklar; mikrobiyal kaynaklı gıda zehirlenmeleri; gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü; temizlik; sanitasyon, dezenfeksiyon; mikrobiyal gelişmenin kontrolünde fiziksel metotlar; yeni metotlar; kimyasal metotlar; kombine metotlar; önleyici sistemler (GMP, GHP, SSOP ve HACCP sistemi).