Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 323 Gıda Mikrobiyolojisi Lab Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 6 0 0 4
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GID 222 MIN DD
veya GID 222E MIN DD
veya GID 226E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel ve gıda ile ilgili mikrobiyolojik analizler; gıdalarda mikroorganizma sayısı ve tipinin belirlenmesi ve mikroorganizmaların mikroskobik, biyokimyasal ve genetik özelliklerinin belirlenmesi, mikrobiyolojik analizlerle gıda güvenliği ve kalitesinin belirlenmesi ile ilgili laboratuar uygulamalarını kapsar.