Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 323 Gıda Mikrobiyolojisi Lab Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 0 0 4
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GID 222 MIN DD
veya GID 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel ve gıda ile ilgili mikrobiyolojik analizler; gıdalarda mikroorganizma sayısı ve tipinin belirlenmesi ve mikroorganizmaların mikroskobik, biyokimyasal ve genetik özelliklerinin belirlenmesi, mikrobiyolojik analizlerle gıda güvenliği ve kalitesinin belirlenmesi ile ilgili laboratuar uygulamalarını kapsar.