Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 222 Mikrobiyoloji Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mikroorganizmaların özellikleri: antijenik, metabolik, genetik, ekolojik, morfolojik ; hücre biyolojisi, hücre ve organellerin yapı ve özellikleri, mikrobiyal spor oluşumu, gelişme ve gelişmeyi etkileyen faktörler; beslenme, bakteri kinetiği, metabolizma ve enerji; mikrobiyal genetik ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi; mikroorganizmaların doğadaki dağılımı, birbirleriyle ve diğer canlılarla ilişkileri; virüslerin özellikleri, mikrobiyal genetik, gen ekspresyonu, genetik modifikasyon (GMO); insan sağlığı ve endüstriyel açıdan önemli mikroorganizmaların incelenmesi konularını içerir.