Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 407E Gemi Üretim Metodları İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 205 MIN DD
veya GEM 212 MIN DD
veya DEN 320E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi ürün ve üretim kademelerinin tanımlanması, ara ürün kavramının tanıtılması, üretilebilirlik, iş paketi tanımı, ürün bazlı iş ayrıştırma yapısı, grup teknolojisi, alan, kademe ve bölge bazlı üretim metodlarının tanıtılması, çelik-tekne blok konstrüksiyon metodolojisi, bütünleştirilmiş çelik-tekne, donatım ve boyama metodu, kullanılan üretim metodunun tersane yerleşimi üzerine etkisi(Alüminyum, FRP). Farklı malzemelerin gemi üretiminde kullanılmaları. Kaynak Metodları. Kaynak sertifikaları, tahribatsız muayene yöntemleri.