Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 328EL Biyokimya II Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 0 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 315EL MIN CC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin endüstriyel açıdan önemli enzimleri saflaştırmak ve karakterize etmek için temel biyokimyasal yöntemleri öğrenmesidir. Derste, her dönem rekombinant bir enzimin üretilmesi ile başlar. Bu enzimin farklı kromatografi teknikleri kullanılarak saflaştırılmasının ardından karakterizasyon, jel elektroforezi ve enzim kinetik deneyleri kullanılarak gerçekleştirilir.