Değişim Programına Giden Öğrencilerin Transkriptlerini Teslim Ederken Dikkat Etmeleri Gereken Kurallar

1 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına orijinal transkriptiniz, Ana Sözleşmeniz (LA) , Değişim Formunuzu (Change LA) ve İTÜ Fakülte Yönetim Kurulu Kararınızı (izinli olduğunuza dair ) getirmeniz gerekmektedir.

2 - Karşı kurumda alacağınız dil dersleri, İTÜ’de verilen dil dersleri (ALM, FRA, ITA, ISP, JPN, RUS, CIN) haricinde ise, bu dersler için sözleşmelerinizde İTÜ karşılığı olarak ING 103ES Uluslararası Eğitimde Kültür ve Vatandaşlık ya da ING 103SC Bilim İletişimi: Mühendisler için Teori ve Uygulama derslerinden birini yazabilirsiniz. Bu dersler ITB kapsamındadır. 2018-2019 Bahar dönemi itibariyle (bu dönem de dahil olmak üzere), ALM, FRA, ITA, ISP, JPN, RUS, CIN dersleri de ITB kapsamına alınmıştır.

3 - Learning Agreement formunda, Change LA ile silinmiş dersler haricinde kalan ve Change LA ile eklenen derslerin transkriptte yer almaması durumunda bu derslerin notu FF olarak girilecektir.

4 - LA veya değişim formuna yanlış yazılmış ders kodu veya isminin, bölüm koordinatörünce düzeltilip paraflanmayı gerektiğini unutmayınız.

5 - PASS olarak Değişim Programı’na transkriptine işlenen ders notunun, İTÜ transkriptine M (Muaf) olarak işleneceğine, FAIL notunun ise FF olarak işleneceğine dikkat ediniz.

6 - Karşı kurumdan alınacak dersin İTÜ karşılığı yoksa, İTÜ karşılığında yazılacak olan seçmeli dersler ya X yy. Seçmeli MT/TM/TB/ITB/EB ya da MT/TM/TB/ITB/EB şeklinde yazılmalıdır. Bu derslerden FF alınması durumunda, Değişim Programı’ndan döndükten sonra ilgili seçmeli gruptan alınacak herhangi bir ders, dönem sonunda geçerli not alındıktan sonra, fakülteye verilecek bir dilekçe ile Değişim Programı’nda FF alınmış dersin yerine sayılması için talepte bulunulabilir. Eğer seçmeli ders karşılığı olarak İTÜ dersi ISL 478E gibi bir kodla yazılmışsa ve bu dersten başarısız olunmuşsa, Değişim Programı dönüşünde mezun olunan döneme kadar (mezuniyet dönemi dahil) bu ders açılmazsa (açılıp dersle çakışması dersin açıldığı anlamına gelir), mezuniyet döneminde bu dersle aynı gruptan (MT/TM/TB/ITB/EB) alınıp başarılı olunan ders, fakülteye verilecek bir dilekçe ile Değişim Programı’nda FF alınmış dersin yerine sayılması için talepte bulunulabilir.

7 – Değişim Programı’nda alınan 492/492E kodlu bitirme projesinin notu, öğrencinin İTÜ’deki savunmasından alacağı nottur. Değişim Programı’nda bitirme projesi (492/492E) almanın şartı: Tüm derslere en az bir kere yazılmış olmak veya Değişim Programı’nda alınan derslerle bu şartı yerine getirmiş olmaktır.

8 - Üniversite Senatosu Kararınca karşı üniversiteden alınan dersler hangi dilde olursa olsun İTÜ’de İngilizce kodla işlenmektedir.

9 – Değişim Programı transkriptinizde, gittiğiniz üniversitenin not dönüşümünün yer aldığına emin olunuz.

10 – Değişim Programı’nda alınan birden çok dersin İTÜ’de bir ders yerine sayılması durumunda, bu derslerin ağırlıklı not ortalaması İTÜ’deki dersin notu olarak işlenir.

Örnek :

Değişim Kredisi Notu İTÜ İTÜ Dersi İTÜ Puanı
ABC 123 4 X BB END 210 3
DEF 456 3 Y BA END 210 3,5

END 210E = (4*3 + 3*3,5)/7 = 3,21 (3,00-3,49 BB)

11 - Ders planında yer almayan bir ders alınamaz. Ders planında yer almayan bir ders karşılık gösterilmişse, bu dersin silinip planda yer alan bir dersin yazılması gerekmektedir. Planda yer almayan bir ders alınıp başarısız olunduğu takdirde bu dersin telafisi, planda yer almadığında, yapılamamaktadır.

12 - İTÜ’de AA ile geçilmiş olan bir ders, Senato Kararı gereğince, (Değişim Programı’nda) tekrar alınamaz.

13 - Değişim Programı izin kararları, geçerli oldukları dönemin akademik takviminde belirtilen tarih itibariyle sona erer. İznin bittiği dönemden sonraki ilk ders kayıtları, öğrencinin Değişim Programı’ndaki eğitimi devam ediyor olsa dahi, online olarak yapılabilmektedir.

14 - Ön şartı sağlanmamış ders, Değişim Programı döneminde alınmamalıdır.

15 - Alınan dersler, Değişim Programı’ndan döndükten sonraki ilk ders seçimindeki dersler için sınıf ya da ders önşartı oluşturuyor ve ders sayımı, ders seçimlerine yetişmiyorsa, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma (add/drop haftası) haftasında, önşart hatası veren bu ders/dersler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda bizzat ya da noter onaylı vekaletname verilen kişi aracılığıyla imzalanacak sözleşme karşılığında alınabilir. Sözleşme karşılığında alınacak bu dersin/derslerin kontenjanı boş olmalı ya da fakülte tarafından öğrencinin alması için izin verilmiş olması gerekmektedir.

16 - Değişim Programı 1 yıllık süreyi kapsayan öğrencilerimizden, aynı derse hem ilk hem de ikinci dönemde karşılık gösterenlerin son dönemde aldıkları not geçerli sayılacaktır (Ders tekrarı).

Örnek :

Güz Dönemi NOT Bahar Dönemi NOT
ISL 101E - XYZ 123 AA ISL 101E - KLM 456 FF

Her iki ders, dönemleri baz alınarak işlenecek ve son dönem notu FF olan ISL 101E dersi geçerli olacaktır.