4901 Tasarım I / 4901E Design I ve 4902 Tasarım II / 4902E Design II Derslerine Yazılma Şartları Hakkında

Üniversite Senatosunun 19.03.2020 tarih ve 726 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda;

  1. Bir defaya mahsus olmak ve sadece 2020-2021 akademik yılı ile sınırlı olmak üzere; 2017-2018 güz dönemi ve sonrası planlara kayıtlı öğrenciler, ders planlarının 7. yarıyılında bulunan 4901 Tasarım I / 4901E Design I dersine 2020-2021 güz ve bahar yarıyıllarında, 3. sınıf (en az 70 kredi başarmak) olmak şartıyla, 4901 Tasarım I / 4901E Design I dersinin 5. ve 6. yarıyıllarında bulunan ön şartlar gözetilmeksizin kayıt olabilecektir.
  2. 2020-2021 güz döneminden itibaren 2017-2018 güz dönemi ve sonrası planları ilk dört yarıyılında bulunan "ITB ve/veya SNT Seçmeli paket" dersleri ön şart olarak aranmayacak, ancak bu derslerin mezun olana kadar tamamlanması gerekecektir.