2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Akademik Takvimi

Üniversite Senatosunun kararı doğrultusunda belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir.

GÜZ YARIYILI TARİH
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Ders Programlarının ÖİDB'ye Son Bildirilme Tarihi 27 Temmuz 2022
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 22 Ağustos 2022
YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazananların E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıtları* 22 - 24 Ağustos 2022
YKS Sınav Sonucu Üniversitemiz Lisans Programlarına Yerleştirilen Denizcilik Fakültesi, İTÜ-KKTC ve UOLP-Uluslararası Ortak Lisans Programı Öğrencilerinin Elektronik Kayıtları (https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul/ web adresinden)* 22 - 26 Ağustos 2022
YKS Sınav Sonucuna Göre E-Devletten Askerlik vb. Sorunlar Sebebiyle Kayıt Kabul İşlemi Yaptıramayan Öğrencilerin Kayıt Kabulü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda)* 22 - 26 Ağustos 2022
UOLP Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması (Sadece Yeni Kayıt Olan UOLP Öğrencileri)* 22 - 26 Ağustos 2022
Yurtdışı Kontenjanından Yeni Yerleştirilen Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması* 5 - 7 Eylül 2022
Yurtdışı Kontenjanından Başvuran Öğrencilerin Kesin Kaydı* 5 - 7 Eylül 2022
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları ( Lisans Programlarına Yerleştirilen ve Kesin kayıtları Yapılan Öğrenciler İçin )* 03 - 04 Eylül 2022 ( Saat 17.00'a kadar )
Öğrenci Katkı Paylarının / Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması (Kayıtlı Öğrenciler)* 05 - 09 Eylül 2022
İngilizce Yeterlilik Sınavı (1.Oturum)* 7 Eylül 2022
İngilizce Yeterlilik Sınavı (2.Oturum)* 9 Eylül 2022
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi 12 Eylül 2022
İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Konservatuar Öğrencileri Hariç) WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu Tarafından Gerçekleştirilecektir.) 13 Eylül 2022
4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 14 Eylül 2022 Saat 10:00-13:00
3. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 14 Eylül 2022 Saat 14:00-17:00
2. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 15 Eylül 2022 Saat 10:00-13:00
1. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 15 Eylül 2022 Saat 14:00-17:00
Konservatuar Programlarına Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 15 Eylül 2022 Saat 14:00-17:00
Tüm Lisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması 16 Eylül 2022 Saat:10:00 Başlangıç -16 Eylül 2022 Saat:17:00 Bitiş
İTÜ Açılış Tarihi 15 Eylül 2022
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2022
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 19 - 23 Eylül 2022
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 19 Eylül 2022 Saat 10:00 Başlangıç - 23 Eylül 2022 Saat 17:00 Bitiş
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları (Fakülteler Tarafından Girilecek) 20 Eylül 2022
Oryantasyon (Akademik Danışmanlık Dersinde) 21 Eylül 2022
Kapatılacak Derslerin Fakülteler Tarafından ÖİDB'ye Bildirilmesi 21 Eylül 2022
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi ile Gösterilecektir.) 26 - 30 Eylül 2022
Bitirme Tasarım Projesi Konu ve Öğretim Üyesi Bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine Bölümler Tarafından Girilmesi 03 - 07 Ekim 2022
Ara Tatil 07 - 11 Kasım 2022
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 5 Aralık 2022
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 26 - 31 Aralık 2022
Güz Yarıyılı Sonu 30 Aralık 2022
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 02 - 15 Ocak 2023
Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Son Sınıf Öğrencilerine Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesine Göre Uygulanacak Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2 02 - 20 Ocak 2023
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 16 - 20 Ocak 2023
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 16 Ocak 2023
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları(Öğretim Üyelerinin Belirlediği Saat ve Yerde) 18-19-20 Ocak 2023
Güz Yarıyılı Sonu/Staj/ Mazeret/ Bitirme Tasarım Projesi Sınavı/Ek Sınav 1/Ek Sınav 2 Notları Son Giriş Tarihi** 22 Ocak 2023 Saat 12:00
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 1 Şubat 2023
BAHAR YARIYILI TARiH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 9 Ocak 2023
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 23 - 27 Ocak 2023
4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerin WEB Ders Kaydı** 30 Ocak 2023 Saat:10:00-13:00
3. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 30 Ocak 2023 Saat:14:00-17:00
2. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 31 Ocak 2023 Saat:10:00-13:00
1. Sınıf Öğrencilerin ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB’den Ders Kaydı  31 Ocak 2023 Saat:14:00-17:00
Tüm Lisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması "01 Şubat 2023 Saat:14:00 Başlangıç - 02 Şubat 2023 Saat:17:00 Bitiş 03 Şubat 2023 Saat:14:00 Tekrar Başlangıç - 04 Şubat 2023 Saat:17:00 Tekrar Bitiş"
Bahar Yarıyılı Başlangıcı** 20 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)** 20 Şubat- 03 Mart 2023
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma** 20 Şubat - 03 Mart 2023
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları (Fakülteler Tarafından Girilecek) 7 Şubat 2023
Kapatılacak Derslerin Fakülteler Tarafından ÖİDB'ye Bildirilmesi** 22 Şubat 2023
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)** 06 - 10 Mart 2023
Bitirme Tasarım Projesi Konu ve Öğretim Üyesi Bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine Bölümler Tarafından Girilmesi** 13 - 17 Mart 2023
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı** 17 Mayıs 2023
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı** 22 - 27 Mayıs 2023
Bahar Yarıyılı Sonu** 26 Mayıs 2023
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları**** 02 - 11 Haziran 2023
Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Son Sınıf Öğrencilerine Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesine Göre Uygulanacak Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2**** 02 - 11 Haziran 2023
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı**** 12-13-14 Haziran 2023
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi** 12 Haziran 2023
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Öğretim Üyelerinin belirlediği Saat ve Yerde Çevrimiçi)**** 13 - 14 Haziran 2023
Bahar Yarıyılı Sonu/Staj/ Mazeret/ Bitirme Tasarım Projesi Sınavı/Ek Sınav 1/Ek Sınav 2 Notları Son Giriş Tarihi**** 15 Haziran 2023 Saat 15:00
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi**** 20 Haziran 2023
Lisans Mezuniyet Töreni*** 23 Haziran 2023

* 02.08.2022 günlü ve 809 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

**02.03.2023 günlü ve 827 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

***19.04.2023 günlü ve 831 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

****18.05.2023 günlü ve 834 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

Yaz Öğretimi Akademik Takvimi (Lisans-Lisansüstü)