ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine;


Önşart ve Bölüm kısıtı sebebiyle ders kaydı yapamayan ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine;

Duyuru Tarihi: 13-09-2023

Önşart ve Bölüm kısıtı sebebiyle ders kaydı yapamayan ÇAP ve Yandal öğrencilerinin ders kayıtlarının yapılabilmesi için Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir. İlgili birimden gelecek yazı/onay doğrultusunda ilgili dersin kaydı “Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma” haftasında ÖİDB personeli tarafından gerçekleştirilecektir.