2022-2023 Bahar Dönemi Final Sınav Programı


2022-2023 Bahar yarıyılı sonu sınav tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.

Duyuru Tarihi: 17-05-2023

2022-2023 Bahar yarıyılı sonu sınav tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik doğrultusunda;
1-Yarıyıl sonu sınavları 02-11 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi yöntemle gerçekleştirilecektir.
2- Mimarlık Fakültesi’nin uygulamalı stüdyo derslerinin sınavları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın uygulamalı derslerinin sınavları yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Bu dersleri yürüten öğretim üyeleri, sınavlarda uygulanacak yöntemle ilgili olarak öğrencilerine bilgi verecektir.
3- Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 12 Haziran 2023 olup, Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları 13-14 Haziran 2023 tarihlerinde Öğretim üyesinin belirlediği gün ve saatte çevrimiçi yapılacaktır.
4- Bitirme Tasarım Projesi Sınavları 12-13-14 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
5- Doktora yeterlik yazılı, sözlü, tez önerisi sınavları ile doktora ve yüksek lisans tez savunma sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Final Sınav Programı İçin Tıklayınız