Türkçe Yeterlilik Sertifikası (TÖMER) Hakkında


Türkçe Yeterlilik Sertifikası (TÖMER) Hakkında

Duyuru Tarihi: 31-03-2023

Üniversitemiz Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesine göre Üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerimizden %100 İngilizce programlara kayıtlı olanların bir yıl içinde B1 Türkçe sertifikası, %30 İngilizce programlara kayıtlı olanların lisansa başlamak için C1 Türkçe sertifikası ibraz etmeleri gerekmektedir. İTÜ Senatosunun 22.12.2022 tarihli 820 sayılı kararı uyarınca 2023-2024 Akademik yılından itibaren uygulanmak üzere Türkçe Yeterlilik Sertifikası yalnızca İTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü'nden alındığı takdirde geçerli olacaktır. Diğer TÖMER merkezlerinden alınan sertifikalar geçerli olmayacaktır.