Lisans Programları Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı


İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı.

Duyuru Tarihi: 30-01-2023

Üniversite Senatosu'nun 26.01.2023 günlü ve 824 sayılı kararı gereğince, İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştır.

Değişen/Kaldırılan Maddeler:

  • Madde 8 e) bendi değişti.
  • Madde 9 e) bendi değişti.
  • Madde 18 h) bendi değişti.
  • Madde 24 e) bendi değişti.
  • Geçici Madde-1) kaldırıldı.

Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.