7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları ile Başvuru Yapan Öğrencilerin Ders İntibakları, Öğrenim Ücretleri Ve Ders Kayıt İşlemleri


7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama Esasları ile Başvuru Yapan Öğrencilerin Ders İntibakları, Öğrenim Ücretleri Ve Ders Kayıt İşlemleri

Duyuru Tarihi: 13-09-2022

1-    Öğretim dili en az %30 veya %100 İngilizce olan lisans programlarından kaydı silinen veya kazanıpta kesin kaydını yaptırmayan öğrencilerden; Af başvurusu yapıp yabancı dil şartını sağlayan lisans öğrencilerinden;
a)    Daha önce hiç ders almamış olanların, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
b)    Ara sınıflardan kaydı silinen ve aftan yararlanarak ders intibakları yapılanlar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı  ders kayıtları için https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/ linkinde yer alan talep formuna kayıt olmak istedikleri ders/dersler için talep  oluşturmaları gerekmektedir.

2-Öğretim dili Türkçe programlardan kaydı silinen ve aftan yararlanan öğrencilerden;
a)    Bitirme projesi dahil 6 (altı) dersi kalan öğrencilerin öğrencilik işlemleri kayıtlı oldukları fakülte tarafından yapılacaktır.
c)    İntibak işlemlerine göre kalan ders sayısı 6 (altı)’dan fazla olan,  yabancı dil şartını sağlayan ve ders intibakları yapılanların, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtları için https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/ linkinde yer alan talep formuna kayıt olmak istedikleri ders/dersler için talep oluşturmaları gerekmektedir.
b)    Yabancı dil şartını sağlayamayanların ise ilgili esaslar gereği Türkçe eğitim yapan diğer Yükseköğretim kurumuna geçiş yapmak için tercihlerini (en fazla 5) belirten dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vermeleri halinde talepleri değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilecektir.   
3-İntibak işlemlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak ders kayıtları 19-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
4- Lisansüstü seviyede öğrenim görürken kaydı silinen ve Aftan yararlanan öğrencilerin intibak işlemleri Lisansüstü Eğitim-Enstitüsü tarafından yapılacaktır. İntibak işlemleri doğrultusunda ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sisteminden yapılacaktır.
5- Öğrenim ücreti/katkı payı ödemeleri hakkında açıklamalar bu sayfadan duyurulacaktır.
6-  7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama Esasları