İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı


İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Programı Yönergesi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir.

Duyuru Tarihi: 03-08-2022

Üniversite Senatosunun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı toplantısında alınan karar gereğince İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Yönerge için tıklayınız.