04.07.2022 Tarihine Kadar Üniversitemizden İlişiği Kesilmiş Olan Öğrenciler Hakkında


Üniversitemizden 04.07.2022 Tarihine Kadar İlişiği Kesilmiş Olan Öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun Geçici 83.Maddesi ...

Duyuru Tarihi: 05-07-2022

2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83.madde  5 Temmuz 2022 tarihli  31887 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu geçici maddeye ilişkin olarak Üniversitemizce gerekli işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının alacağı karar doğrultusunda yapılacak  ve bu sayfada ilan edilecektir.