Büyük Veri ve İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvurusu

Duyuru Tarihi: 06-09-2021

BÜYÜK VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSU

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası eğitim vermek üzere açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.08.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunan “Büyük Veri ve İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı”na 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 20 Türk, 5 Uluslararası öğrenci alınacaktır.

Önkayıt Tarihi

14 Eylül 2021 (saat 17:00 ye kadar) tarihine kadar http://veti.itu.edu.tr/form/buyukveribasvuru/form adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir.

Önkayıt İçin Gereken Belgeler

 1. Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir transkript (transkript imzalı,mühürlü, e-imzalı veya e-devletten barkodlu olabilir)

2. ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155) (GRE Home Edition kabul edilmektedir). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Mühendislik, Temel Bilimler, İşletme, Ekonomi ve İstatistik mezunları tercih edilir.

3. Programın Yabancı Dil koşulu bulunmaktadır (Kabul aldığı halde yabancı dil belgesi sunmayan aday ders seçemeyecektir)

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

65

YÖK Dil

65

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

e-YDS

65

YDS

65

ÜDS

65

KPDS

65

PTE (Akademik)

60

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

* ÜDS,KPDS,YDS, e-YDS sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

*TOEFL IBT/PBT, PTE ve İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir. TOEFL Home Edition kabul edilmektedir.

Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler, internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

  1. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
  2. Referans mektubu (Referans mektupları, referans gösterilen kişiler tarafından sisteme yüklenecektir)
  3. CV (Özgeçmiş)

İTÜ Yabancı Dillerin sınavının başvuruları 26 Ağustos - 8 Eylül 2021 tarihleri arasında  https://www.sis.itu.edu.tr/ sayfasından yapılacaktır.

Sınav tarihleri için https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2021/ingilizce-hazirlik-akademik-takvimi.php sayfasını kontrol ediniz.