ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine

Duyuru Tarihi: 22-02-2021

1) Çap/Yandal öğrencisi, almak istediği dersin önşartı ÇAP/Yandal veya anadal ders planında bulunuyorsa, bu önşart dersini almak zorundadır.

2) Önşart uyarısı sebebiyle dersin alınamaması durumunda;

- ÇAP öğrencisi 1. anadal ve ÇAP planında bulunmayan önşarta sahip dersleri ve sadece Bölümün %100 İngilizce programına açılmış ÇAP derslerini fakülte kararı ile alabilir.

 - Yandal öğrencisi anadal ve yandal planında bulunmayan önşarta sahip dersleri ve sadece bölümün  İngilizce programına açılmış yandal derslerini fakülte kararı ile alabilir. 

Bu durumda olan öğrencinin programının bağlı olduğu fakülte dekanlığına başvurarak ders kaydı için onay alması gerekmektedir. Ders kayıtları fakültelerden gelecek onaylara göre, önşart durumları incelendikten sonra, ders ekleme/çıkarma haftasında ÖİDB tarafından yapılacaktır.

3) Yandal ve anadalında ortak dersi olan yandal öğrencilerinin, ders bırakma haftasından sonra yandal için almış oldukları dersleri dilekçe ile ÖİDB'ye bildirmeleri gerekmektedir. Ortak derslerin sayılması ile ilgili İTÜ Yandal Yönergesi Madde 27- (3)'ü inceleyiniz

4) ÇAP öğrencilerinin ÇAP danışmanlarına onaylatmış olduğu güncel ÇAP ders kayıt formunu ders bırakma haftasından sonra ÖİDB'ye teslim etmeleri gerekmektedir.  Derslerin anadallara doğru yerleştirilmesinde formlar esastır. Ortak derslerin sayılması ile ilgili İTÜ ÇAP Yönergesi Madde 20- (7)'i inceleyiniz.

5) ÇAP formu ve yandal dilekçesinin yardım bileti üzerinden ÖİDB’ye iletilmesi gerekmektedir.