2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 33/a Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosunda Olanların (İTÜ veya Bir Devlet Üniversitesinde Olmak Şartı ile) Doktora Başvurusu

21.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi ile 33/a maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi kadrosunda olup (İTÜ veya bir devlet üniversitesinde olmak şartı ile), Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarından 2023-2024 Bahar dönemi mezunu olan adaylardan mezun oldukları Yüksek Lisans Programının bulunduğu anabilim dalındaki doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıt için gerekli evrakları 28 Haziran 2024 saat 17:00'a kadar agara@itu.edu.tr adresine e-mail yolu ile iletmesi gerekmektedir.

E-Mailde Yazılması Gerekenler: Adı Soyadı, Email, İrtibat telefonu, Kayıt yapılacak Doktora programının adı

Kayıt İçin E-maille Gönderilecek Gerekli Belgeler;

  1. Kadrosunun bulunduğu kurumdan son bir hafta içinde alınmış yazı
  2. Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma, Çıkış Belgesi, mezun olduğunu gösteren resmi yazı ya da e-devletten alınmış yazı)
  3. Not dökümü ( doktora için lisans + yüksek lisans transkriptleri gerekmektedir) (Lisans ve/veya Yüksek Lisans İTÜ öğrenciliğiniz varsa transkriptinizi sistemden alabilirsiniz)
  4. ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun internet çıktısı
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (güncel olan).
  6. Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin internet çıktısı (TOEFL,YDS,E-YDS,PTE,YÖKDİL)(internet çıktısı olan evraklar ilgili sitelerden kontrol edilerek alınacaktır bu nedenle sonuç belgesi kontrol kodu evrakta olmalıdır)

Açıklamalar

  • Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.
  • Başka yerde kaydı olan (Açıköğretim Lisans) öğrenciler Doktora kaydı için harç ödemek durumundadır.(harç tarihleri için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır)
  • Tüm evraklar pdf olarak yüklenmelidir.