2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvurusu

Başvuru İşlemi

26 Temmuz - 01 Ağustos 2024 17:00 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru web adresinden ön kayıt yapılması ve başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvuru elektronik ortamda olup, başvuru için her hangi bir birime başvurulması gerekmez. 01 Ağustos 2024 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Başvurunuzu tamamladığınızda başvuru formunda eleme sınavına gireceğiniz tarih, saat ve komisyon bilgileri yer alacaktır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Başvurusunu tamamlayan tüm adaylar belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alınması, eleme sınavında başvuru formunun ve nüfus cüzdanın bulundurulması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri
2024–2025 Eğitim - Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız.

TYT Puanı Şartı

  1. 2024 TYT puanının en az 180 olması gerekmektedir.
  2. Engelli aday öğrencilerin ÖSYM’nin 2023 veya 2024 yılları için ilan ettiği TYT puanının en az 100 puan almış olmaları gerekmektedir.*
  3. Devlet Konservatuarlarının / Konservatuarların lise devresi mezunları merkezi sınava (YKS) girmeden özel yetenek sınav sonucu ile Konservatuarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir.

Yaş Şartı
Çalgı Eğitimi Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü ve Müzik Teorisi Bölümü için başvuracak adayların 30 (otuz) yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Müzikoloji Bölümü ve Bestecilik Bölümü için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu İle İlgili Açıklama
Kesin Kabul Sınavında başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir. Engelli öğrenciler ise aşağıda belirtilen engel durumunu gösterir.“Engelli sağlık kurulu raporu” kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir.
Tek hekim raporu ve sağlık ocağından alınan raporlar geçersizdir. Hastanelerde verilen Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) olması gerekmektedir.

Engel Durumu Olanlar ile İlgili Açıklama
* YÖK Başkanlığının 05.04.2017 günlü 24304 günlü yazısı gereğince; Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Esperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Konservatuvar Başvuru, Sınav ve Kayıt Takvimi

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ TARİH VE AÇIKLAMA
Konservatuvar Ön Kayıtları (Web Kaydı) 26 Temmuz - 01 Ağustos 2024 17:00
01 Ağustos 2024 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır.
Konservatuvar Eleme Sınavları 05 - 08 Ağustos 2024
Öğrencinin hangi tarih ve saate eleme sınavına gireceği başvuru formunda yazacaktır. 01 Ağustos 2024 saat 17:00'a kadar başvurusunu tamamlamayan veya başvuru formunda yazılan tarih, saat ve komisyonda hazır bulunmayanlar eleme sınavına alınmayacaktır.
Konservatuvar Eleme Sınav Sonuçlarının İlanı 09 Ağustos 2024
Konservatuvar Kesin Kabul Sınavları 12 - 16 Ağustos 2024
Eleme sınavında başarılı olup, kesin kabul sınavına girecek adayların hangi tarih ve saatte kesin kabul sınavına gireceği 09 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecektir.
Konservatuvar Kesin Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 20 Ağustos 2024
Konservatuvar Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıtları 28 - 29 Ağustos 2024 17:00
Konservatuvar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 03 Eylül 2024
Konservatuvar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 04 Eylül 09:00 - 04 Eylül 2024 17:00