2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

Kesin kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler ve ders intibak başvurusu aşağıya çıkarılmıştır.

KESİN KAYIT İŞLEMİ

E-Devlet Üzerinden kayıt yapamayan öğrencilerin 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıda istemiş olduğumuz belgeler ile 18 Eylül 2023 saat 16:30'a kadar kesin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt İşlemi İçin İstenen Belgeler

1) Ön Lisans Diploması
2) Denizcilik Fakültesinin programlarına kayıt olacak öğrenciler için Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
3) İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarına kayıt olacak öğrenciler için Gemi Adamı Olur Raporu
4) İTÜ-KKTC programlarına kayıt olacak öğrenciler için öğrenim ücreti yatırdığına dair dekont (Öğrenim ücretleri için tıklayınız.)
5) Geçerli İngilizce Sınav Sonucu belgesi olanlar belgeyi teslim etmelidirler.

İntibak İşlemleri

İngilizce Yeterlilik sınavını geçtiği tarihten itibaren intibak başvurusunu yapabilecektir.