Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 4902E Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 12 1 8 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı YZV 4901E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders bir proje tasarımı içerir. Proje için 2 veya 3 kişilik gruplar oluşturulabilir. Tasarlanacak proje yazılım veya donanım projesi olabilir. Ders, proje seçiminden, projenin bitirilmesi ve sunulmasına kadar geçen süreci kapsar. Bu ders öğrencilerin eğitimleri boyunca öğrendiklerini kullanmalarını sağlar.