Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 4901E Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 1 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Bu ders bir proje tasarımı içerir. Proje için 2 veya 3 kişilik gruplar oluşturulabilir. Tasarlanacak proje yazılım veya donanım projesi olabilir. Ders, proje seçiminden, projenin bitirilmesi ve sunulmasına kadar geçen süreci kapsar. Bu ders öğrencilerin eğitimleri boyunca öğrendiklerini kullanmalarını sağlar.