Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 401E Yapay Zeka ve Veri Mühendisliğinin Hukuki Boyutları İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders yapay zeka teknolojilerinin ve veri mühendisliğinin hukuksal yönüne ilişkin seçilmiş konuları kapsar. Derse bilgi teknolojilerinin yeni hukuk öğretisi üzerindeki etkilerini tartışarak giriş yapıldıktan sonra kişisel veri koruması ve özellikle büyük veri, iş analitiğine ilişkin yazılımların korunması, telif hakları, dijital haklar yönetimi, yapay zekada cezai ve hukuki sorumluluk gibi konulara değinilecektir. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelere hukukun nasıl bir tepki verdiği ve ne tür hukuki konuların bilgi toplumu politikasını şekillendirdiği konuları ele alınacaktır. Derste temel olarak Türk hukukuna yoğunlaşılacak olmakla beraber, bazı konular karşılaştırmalı hukuk açısından ele alınacaktır.