Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 322E Uygulamalı Veri Mühendisliği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 8.5 0 0 4
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı YZV 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste öğrenciler bir veri hattı mimarisinde bulunabilecek NoSQL veritabanı, ETL araçları, veri ambarı, veri indeksleme araçları, sistem otomasyonu araçları, görselleştirme yazılımları gibi bileşenleri öğrenecek ve deneyler yapacaktır.