Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 302E Derin Öğrenme İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı YZV 202E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Derin Öğrenme, Sinir Ağları ve Evrişimsel Sinir Ağları, Optimizasyon ve Regularizasyon, Gözetimli ve Gözetimsiz Yöntemler, Ayrıştırıcı Ağlar, Ağların Eğitimi, Derin Üretici Ağlar, Çekişmeli Teknikler, Sınıflandırma uygulamaları, Yinelemeli Sinir Ağları, Zamansal Tahmin Uygulamaları, İleri Derin Öğrenme teknikleri ve uygulamaları, derin pekiştirmeli öğrenme.