Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 231E Veri Bilimleri için Olasılık ve İstatistik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Örnek Uzayı ve Olasılık, Olasılıksal Modeller, Bayes Teoremi, Bağımsızlık, Ayrık Rastgele Değişkenler, Ortalama ve Varyans, Sürekli Rastgele Değişkenler, Olasılık Dağılımları, Normal Rastgele Değişkenler, Kovaryans ve Korelasyon, Markov ve Chebyshev Eşitsizlikleri, Büyük Sayılar Teoremi, Merkezi Sınır Teoremi, Rastlantısal Süreçler, Markov Zincirleri, Bayesian ve Sıklıkçı İstatistik, Hipotez Testleri, Parametre Kestirimi, Lineer Modeller, En Küçük Kareler Analizi, Applications and Case Studies in Data Science.