Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
YZV 202E Veri Bilimi için Optimizasyon İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matematiksel optimizasyona giriş, tek boyutlu optimizasyon algoritmaları, gradyan temelli algoritmalar, Newton metodu, Hessian temelli metotlar, en küçük kareler teknikleri, türevsiz optimizasyon metotları, lineer optimizasyon problemleri, nonlinear optimizasyon, veri bilimi uygulamaları