Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 487 CAD/CAM Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar destekli sistemler ve birbirleriyle etkileşimi. Modelleme yöntemleri. Ürün tasarımı ve geliştirilmesi süreci. Mekanizma tasarımı ve simülasyonu. Yapısal analizler. Tornalama. 2D ve 3D işleme. İşleme operasyonlarından NC/Apt kodların elde edilmesi.