Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 479E Hava ve Uzay Hukuku İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uzay ve Havacılık hukuku ile ilgili temel kavramların aktarımı, havacılık ve uzay faaliyetleri esnasında tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin tayin ve tespiti, uluslararası sözleşme ve metinlerin hava uzay sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi üzerine etkileri