Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 411E Uzay Ortamı İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste uydu yüksekliklerinde uzay ortamını oluşturan bölgeler teorik, uydu verileri ve mevcut basit model sonuçları ile incelenmektedir. Güneş, Güneş aktiviteleri (güneş alevleri, kütle atımı olayları, güneş lekeleri vb), güneş rüzgarı, gezegenler arası manyetik alan, elektromanyetik radyasyon yanısıra, Dünya’nın manyetik alanı, nötral atmosfer, iyonosfer, manyetosfer, manyetik kuyruk, manyetopoz, şok incelenmektedir. Manyetik birleşme, manyetik fırtınalar ve manyetosferik mikrofırtınalar, kuzey-güney ışıkları (aurora), radyasyon kuşakları ve güney Atlantik anomalisi (SAO) çalışılmaktadır. Ortamın uydu ve yer sistemleri üzerine etkisi incelenmektedir. Uydu yüklenmesi, oksijen aşınması, sürüklenme, SEP olayları, jeomanyetik akımlar, haberleşme ve navigasyon üzerindeki etkilere bakılmaktadır. Ortama ait basit modeller tanıtılmakta ve farklı bölgelerde bulunan uydu verileri ile uygulamalı örnekler yapılmaktadır.