Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 341 Ölçme Tekniği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 203 MIN DD
veya UCK 203E MIN DD
veya ELK 221 MIN DD
veya ELK 221E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Duyargaların statik ve dinamik yapısı. Akım, gerilim, direnç ölçümü Wheatstone köprüsü. Akış hız yer değiştirme, devir sayısı, tork, ivme, basınç, sıcaklık, optik ve ultrasonik ölçme sistemleri. Ölçülen büyüklüklerin gürültüden ayıklanması. İşaretlerin Fourier analizi, analog ve sayısal filtre kullanımı.