Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 317 Isı Geçişi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 3.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 212 MIN DD
veya UCK 212E MIN DD
veya UCK 205 MIN DD
veya UCK 205E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Isı geçişinin kısa tarihi. Isı geçişinin temel mekanizmaları, tanımlar, enerjinin korunumu denklemi. Isı iletim denklemi ve başlangıç ve sınır koşulları. Bir ve iki boyutlu sürekli rejimde iletimle ısı geçişi: Analitik ve Sayısal yöntemler. Zamanla değişen ısı iletimi, Yalıtımda kritik yarı çap, Kanatlı yüzeylerde ısı denklemi. Taşınımın esasları ve hız ve ısıl sınır tabakalar. Zorlamalı taşınımda iç ve dış akış. Isı boruları ve ısı değiştiriciler. Doğal taşınım, yer çekimsiz ortamda taşınım. Siyah cisim ışınımı, Stefan-Boltzmann yasası, Işınımla ısı transferi, Şekil çarpanının hesaplaması