Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 4901 Uçak Müh. Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)

ve (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

ve FIZ 101EL MIN DD
ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

ve (FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD)

ve FIZ 102EL MIN DD
ve (MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Bu dersin amacı mezun olmak üzere olan öğrencilere profesyonel alanlarında bağımsız bir araştırmayı nasıl yürüteceklerini öğretmek ve faydalı bir deneyim kazandırmaktır. Öğrenciler bu dersin gereklerini, atanan danışmanının önerdiği bir konuda uygulamalı, deneysel veya literatür tarama esaslı bir araştırmayı gerçekleştirerek ve ortaya çıkan sonuçları rapor ederek yerine getirecektir. Öğrenciler böylece bağımsız bir araştırmanın nasıl gerçekleştirileceğini ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak nasıl sunulacağını öğrenecektir.