Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 472 Aeroelastisite Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MUK 203 MIN DD
veya MUK 203E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders yapısal dinamiğe giriş ile başlar ve tel dinamiği, modal çözüm, birörnek kirişin burulma ve eğilme dinamiği incelenir. Öğrenciler tarafından kanatçık ve kanatların statik ve dinamik aeroelastisitesi için temel bir anlayış elde edilecektir. Klasik teoriyi anlamak ve hesaplamalı aeroelastisite yöntemlerine giriş yapmak hedeflenmektedir.