Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 471E Havacılıkta Bakım Yönetimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uçak bakımının esasları. Havayolu şirketinde Bakım Yönetim Bölümü’nün fonksiyonları. Uçak. Uçuşa elverişlilik. Bakım programı geliştirilmesi. Bakım yönetim etkinlikleri. Hat ve üs bakım etkinlikleri. Havacılık sertifikasyon gereksinimleri. Bakım bütçe planlaması. Bakım planlama bölümlerinde mühendisin rolü. Havayolu teknik bölümlerinin iş ilişkileri. Uçak kiralama ve satın alma.