Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 441E Uçuş Stabilite ve Kontrolü İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 360 MIN DD
veya UCK 360E MIN DD
veya UCK 362 MIN DD
veya UCK 362E MIN DD
veya UCK 303 MIN DD
veya UCK 303E MIN DD
ve (UCK 322 MIN DD
veya UCK 322E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş. Uçuş mekaniği, kontrol ve kontrol yüzeylerinin temel tanımları. Uçuş kontrol sistemlerinin genel yapısı. Uçak statik ve dinamik kararlılığı ve kararlılık türevleri. Doğrusal-olmayan dinamik denklemler. Denklemlerin doğrusallaştırılması. Uzunlamasına ve yanlamasına kararlılık. Uçak uzunlamasına ve yanlamasına dinamik denklemleri. Uzunlamasına ve yanlamasına transfer fonksiyonları. Uzunlamasına modlar. Kısa ve uzun peryod yaklaşımı. Uçak dinamiğinin geçici yanıtları. Uçak kontrol sistemlerinin temel kavramları. Otopilot tipleri. Otopilot tasarımı. Köklerin yer eğrisi yöntemiyle konum otopilot tasarımı. Iç ve dış çevrim kavramları. Yunuslama yönelimli kontrol sistemi. Köklerin yer eğrisi analizi. Ivmelenme kontrol sistemi. Uçak otopilot Matlab Simulink benzetimleri.