Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 427 Yanma Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 205 MIN DD
veya UCK 205E MIN DD
veya UCK 212 MIN DD
veya UCK 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Basit yanma yaklaşımı. Kimyasal transformasyonlar. Oksidasyon yanma reaksiyonları. Hava ile yanma. Gaz karışımları. Dalton kanunu. Kimyasal transformasyonlarda enerji dengesi. Sabit hacımda reaksiyon. Yüksek ve alçak ısıtma değerleri. Adyabatik alev sıcaklığı. Kimyasal kinetik. Çok bileşenli reaksiyon sistemlerinde korunum denklemleri. Ön karışımlı gazlarda detonasyon ve deflagrasyon dalgaları. Önkarışımlı laminer alevlere giriş. Gaz difüzyon alevleri, sıvı yakıt damlası, türbülans alevleri ve iki fazlı akış sistemlerinde yanmaya giriş.