Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 419 Hesaplamalı Aerodinamik Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 351 MIN DD
veya UCK 351E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akışın temelleri, sıkıştırılamaz potansiyel akım denklemlerinin genel çözümleri, panel yöntemleri, tekillik elemanları ve etki katsayıları, iki boyutlu sayısal çözümler, üç boyutlu sayısal çözümler.