Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 416 Uçak Yapıları Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 331 MIN DD
veya UZB 331 MIN DD
veya UZB 331E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yapısal analizin temelleri, gerilme ve gerinme kavramları. Iki boyutlu elastisite. Içi dolu yapıların burulması, Prandtl gerilme fonksiyonu, membran benzeşimi, dar kesitlerin burulması. Yapısal analizde enerji metodları: virtüel iş, potansiyel enerji; statikçe belirsiz sistemlerin çözümü, birim yük metod; Maxwell, Betti ve Rayleigh karşıtlık prensibi. Plakların eğilmesi. Burkulma.