Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 372 Deneysel Mühendislik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UZB 341 MIN DD
veya UZB 341E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uçak ve Uzay Mühendisliği alanındaki seçilmiş konularda önceden tanımlı veya ucu açık laboratuvar deneylerinin, laboratuvar tekniklerine ve olanaklarına uygun şekilde küçük takımlar halinde gerçekleştirilmesi. Planlamaya ve karar vermeye dayalı ileri aşama veya proje deneylerin yine takımlar halinde gerçekleştirilmesi, deney sonuçlarının genişletilmiş rapor ve/veya sunum formatında raporlanması ve yorumlanması.