Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 350 Analitik Dinamik Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DNK 201 MIN DD
veya DNK 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Newton Mekaniği, Tek Parçacık, Merkezi Kuvvet, Parçacık Sistemlerinin Hareketi, Katı Cisimlerin Hareketi, Genelleştirilmiş Koordinatlar, Faz Uzayı, Varyasyonel Hesaba Giriş Küçük Işler Prensibi, Lagrange Denklemleri, Lagrange Denklemlerinin Uygulamaları.