Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 348 Müh. Bilgisayar Uygulamaları Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 104 MIN DD
veya BIL 106E MIN DD
veya BIL 106 MIN DD
veya BIL 108E MIN DD
veya BIL 108 MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya BIL 110 MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
veya BIL 113 MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya BIL 112 MIN DD
veya BIL 100E MIN DD
veya BIL 100 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, başlangıç değer problemleri, Taylor serileri ve Runge Kutta metotları, sınır değer problemleri, atış, sonlu farklar yöntemi. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Eliptik denklemlerin doğrudan ve iteratif yöntemlerle çözümü. Parabolik denklemler için açık ve kapalı çözüm yöntemleri. Kararlılık ve yakınsama. Hiperbolik denklemlerin sayısal çözümü. Taşınım yayınım problemlerinin sonlu hacimler yöntemi ile sayısal çözümü.