Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 328 Yapısal Analiz ve Tasarım Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MUK 204 MIN DD
veya MUK 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yapısal tasarım süreci, Hava-uzay yapıları ve malzemeleri, Yükler ve yapısal bütünlük. Sonlu elemanlar metoduyla modelleme ve analiz. Kafes sistemler, kirişler ve çerçeveler. Düzlem gerilme ve düzlem gerinim problemleri, Plaklar ve kabuklar, İnce cidarlı yapılar, Takviyeli paneller, Kompozit yapılar, Eksenel simetrik yapılar, Genel yapılar, Tasarım projesi.