Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 304 Deneysel Mühendislik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 5 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UZB 341 MIN DD
veya UZB 341E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.