Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 236E Kompozit Malzemeler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 353 MIN DD
veya UCK 353E MIN DD
veya UCK 215 MIN DD
veya UCK 215E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Elyaflar: cam, karbon, seramik, organik. Matris malzemeleri: polimerler, metal, seramik, karbon. Kompozit malzemeler: polimer matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitler, karbon/karbon kompozitler. Kompozit malzemelerin üretim yöntemleri. Kompozit malzemelerin mekaniği: yoğunluk, elastisite katsayısı, ısıl genleşme katsayısı. Çekme yüklemesinin elyaftan matrise transferi. Kompozit malzemelerin mekaniği. Katmanlı yapıların mekaniği.