Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UCK 203E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gerilim, akım, güç ve enerji. İdeal temel devre elemanı. Elektriksel direnç (Ohm Kanunu). Bağımsız ve bağımlı gerilim ve akım kaynakları. Kirchoff'un akım ve gerilim yasası. Düğüm, dal, çevrim ve çevre tanımları. Düğüm gerilimleri yöntemi ve çevre akımları yöntemi. Thevenin ve Norton denklikleri. İşlevsel kuvvetlendirici. Eviren, evirmeyen, toplayan ve fark alan kuvvetlendirici devre. Endüktör ve endüktans. Kapasitör ve kapasitans. İki uçlu elemanların seri ve paralel bağlantıları. Birinci dereceden RC ve RL devrelerinin doğal ve birim basamak cevapları ile genel çözümleri. Integral ve türev alan kuvvetlendirici devreleri. İkinci dereceden RLC devrelerinin doğal ve birim basamak cevapları. Laplace Dönüşümü'nün tanımı ve özellikleri. Birim basamak ve darbe fonksiyonu. Ters Laplace Dönüşümü. Kutup ve sıfır. S tanım bölgesinde devre elemanları. S tanım bölgesinde devre çözümü. Transfer fonksiyonu. Sistem ve işaret kavramları. Konvolüsyon integrali. Frekans cevabı ve kesim frekansı. Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band söndüren filtreler. Fourier dönüşümü ve özellikleri.