Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
TES 121E Proje II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 8 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TES 111E MIN DD
veya TES 111 MIN DD
veya EUT 121 MIN DD
veya EUT 121E MIN DD
veya SBP 111 MIN DD
veya SBP 111E MIN DD
veya MIM 111 MIN DD
veya MIM 111E MIN DD
veya MIM 115 MIN DD
veya MIM 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Öğrencilerin tasarım pratiklerini, araştırma, analiz, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, planlama, sistemleştirme, kompozisyon, deney, yapım, üretim süreçlerini uygulayarak geliştirmelerini amaçlar. Tasarımı insan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamıyla değerlendirir. Konuların arasında çağdaş sanat ve tasarım kuramları ve kavramları; felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama ve tasarım; tasarım ve planlamada temsil; sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekân deneyimi; mekânsal deneyim ve bedensel duyum; biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi; ölçek; yapı, yapım, malzeme ilişkileri; katılımcı tasarım/planlama; sürdürebilirlik; evrensel tasarım; mekan/ürün kimliği; ergonomi ve antropometri bulunmaktadır. Öğrenciler kütle, hareket, doku, renk ve ışık konularında deneysel çalışmalar gerçekleştirir. Tasarımlarını strüktür, anlam, işlev, kimlik çerçevesinde algılama, değerlendirme ve ifade edebilme becerilerini geliştirirler.