Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
TES 113E Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 0 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders tasarım elemanları (nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim), tasarım ilkeleri (tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik), görsel algı (algı psikolojisi, geştalt ilkeleri - yakınlık, benzerlik, şekil-zemin vb, görsel yanılsama), mekan kavramı (iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, şehirsel mekan geometrisi. Doğal ve yapay çevrenin analizi - ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama), desen bilgisi (nokta, çizgi, aksanlı çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi), renk bilgisi ve renklerin psikolojik etkilerini içerir