Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
TEK 308E İplik Teknolojisi II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TEK 231E MIN DD
veya TEK 233E MIN DD
veya TEK 221 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fitil üretimi ve iplik eğirme makinalarının tanıtımı ve çalışma prensiplerinin açıklanması. İplik tipleri, yapıları ve özellikleri ile kullanım alanlarının açıklanması. İhtiyaca uygun iplik üretimi ve tasarımı için uygun lif ve proses seçimi. İplikhanede üretim hesapları.