Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 497E Kırsal Yerleşmeler ve Sorunlar İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kırsal yerleşmelerin fiziki ve sosyo-ekonomik nitelikleri, kırsal yerleşmelerde planlama sorunları, DPT ve Bakanlıklar düzeyinde planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi, Kırsal yerleşmelere yönelik yabancı ülkelerde planlama uygulamaları, Kırsal yerleşmelere yönelik alternatif kalkınma uygulamaları, temel planlama mevzuatı